Trang Chủ Hướng dẫn
 • Hướng dẫn thanh toán Zalo Pay
 • QUY CHẾ ZINGXU
 • Hướng dẫn ATM/iBanking
 • Hướng dẫn nạp thẻ Zing

Câu hỏi thường gặp

 • ZaloPay là gì?
 • Lợi ích khi thanh toán game qua Zalo Pay
 • Làm sao thanh toán game qua Zalo Pay?
 • Tôi có thể chuyển số tiền trong game về lại Túi ZingXu được không?
 • Tại sao tôi phải đổi ZingXu?
 • Những lợi ích khi nạp ZingXu trực trực tuyến bằng thẻ ATM/iBanking là gi?
 • Nạp ZingXu trực tuyến bằng thẻ ATM/iBanking có tính phí hay không?
 • Tôi có thể mua Thẻ Zing ở đâu?